Video 3D modely

Ukázat 1-24 výsledků 56

Video je elektronická technologie pro tvorbu, záznam, zpracování, přenos, ukládání a reprodukci pohyblivého obrazu na základě zásad televize a audiovizuálního díla zaznamenaného na fyzickém médiu.

Video záznam je elektronická technologie pro záznam vizuálních informací prezentovaných ve formě signálu nebo digitálního proudu dat na fyzických médiích za účelem uložení těchto informací a možnosti jejich následného přehrávání a zobrazení na výstupním zařízení (monitor, obrazovka nebo zobrazení). Výsledkem je videogram nebo videogram.

Před digitálním obdobím bylo měřeno horizontální rozlišení analogového videozáznamového systému ve vertikálních televizních řádcích pomocí speciálních televizních testovacích tabulek a indikovalo počet prvků v obrazové řádce videa v závislosti na frekvenčních charakteristikách záznamového zařízení. Vertikální rozlišení v obraze je stanoveno ve standardu rozkladu a je určeno počtem řádků.