Modely řeky 3D

Zobrazují se všechny výsledky 2

3D River Scene pro architektonické modelování 3d.

Řeka je přirozený průtok vody značné velikosti s přirozeným tokem podél kanálu (přirozené prohloubení, které vyvíjí) od pramene dolů k ústům a napájené povrchem a podzemním tokem z jeho pánve.

Voda v ní se obvykle sbírá z povrchového odtoku vznikajícího srážkami z určité oblasti ohraničené povodí (povodí), stejně jako z jiných zdrojů, jako jsou zásoby podzemních vod, vlhkost uložená v přírodním ledu (v procesu tání ledovců) a sněhová pokrývka.

V každé řece se rozlišuje místo jejího původu - zdroj a místo (část) soutoku s mořem, jezerem nebo soutokem s jinou řekou - ústím.

Přímo proudí do oceánů, moří, jezer nebo se ztrácejí v písku a bažinách se nazývají hlavní; proudící do hlavních - přítoků.

Povrch země s takovým systémem sbírá své vody a nazývá se to povodí. Oblast povodí spolu s horními vrstvami zemské kůry zahrnuje tento říční systém a je od ostatních říčních systémů oddělen povodími.