Ostatní objekty architektury Modely 3D

3D Modely » Architektura 3D Modely » Objekty » Další objekty architektury

Ukázat 1-24 výsledků 157

Další modely 3D objektů architektury jsou zdarma pro modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky.

Architektonický styl lze definovat jako kombinaci hlavních rysů a charakteristik architektury konkrétního času a místa, projevující se ve vlastnostech jeho funkčních, konstruktivních a uměleckých aspektů (účel staveb, stavebních materiálů a struktur, metod architektonické kompozice). Pojem architektonický styl je součástí obecného pojetí stylu jako uměleckého světonázoru, který zahrnuje všechny aspekty umění a kultury společnosti v určitých podmínkách jejího sociálního a ekonomického rozvoje, jako kombinaci hlavních ideologických a uměleckých rysů. mistr.

Vývoj dalších stylů architektonických objektů závisí na klimatických, technických, náboženských a kulturních faktorech.

Ačkoli vývoj architektury je přímo závislý na čase, styly ne vždy střídají se navzájem důsledně, souběžné soužití stylů jako alternativ ke každému jiný (například, barokní a klasicismus, moderní a eklektický, funkcionalismus, konstruktivismus a art deco) je známý.

Architektonický styl, stejně jako styl v umění obecně, je konvenční koncept. Je vhodný pro pochopení historie evropské architektury. Pro porovnání historie architektury několika regionů však styl jako popisný nástroj není vhodný.

Existují takové styly (například moderní), které se v různých zemích nazývají odlišně.

V rámci postmodernistického paradigmatu se objevilo mnoho trendů, které se výrazně liší ve filozofii a jazykových prostředcích. Zatímco existují vědecké debaty o nezávislosti jednoho či druhého směru, není a nemůže být jednota v terminologii.

Navzdory těmto nedostatkům je styl jako popisný nástroj součástí vědecké metody dějin architektury, protože nám umožňuje vysledovat globální vektor vývoje architektonického myšlení.

Formáty souborů dalších modelů 3D modelů Architecture Objects: 3ds max, dxf, fbx, c4d, obj