Další architektonické scény 3D Modely

3D Modely » Architektura 3D Modely » Scény » Styl scén » Další scény architektury

Zobrazují se všechny výsledky 20

Další architektonické scény 3D grafika pro architektonické modelování a renderování.

Jako forma umění vstupuje architektura do sféry duchovní a hmotné kultury. Na rozdíl od utilitární stavby a estetické činnosti (harmonizace životního prostředí), například design, architektura jako umění řeší umělecké a imaginativní úkoly, tj. Vyjadřuje v uměleckých obrazech myšlenky člověka o prostoru a čase a místě člověka v okolního světa.

Historický vývoj společnosti určuje funkce, kompoziční typy a žánry architektonické tvořivosti (stavby s organizovaným vnitřním prostorem, struktury, které tvoří otevřené prostory, soubory), technické návrhové systémy, uměleckou strukturu architektonických struktur.

Podle způsobu tvorby obrazů je architektura označována jako non-vizuální (tektonické) druhy umění, které používají nekolové (konvenční) znaky, nebo abstraktní obrazy, objekty, jevy, akce adresované přímo asociativním mechanismům vnímání . Pragmatické hodnocení práce architektury je určeno myšlenkami její schopnosti sloužit svému funkčnímu účelu.

Podle způsobu, jakým jsou obrazy rozmístěny, je architektura tradičně označována jako prostorové (plastické) druhy umění, jejichž práce jsou:

  • existují ve vesmíru, nemění se a nevyvíjejí se v čase;
  • mají podstatný charakter;
  • provádí se zpracováním materiálu;
  • publikum vnímáno přímo a vizuálně

Najdete zde další modely architektury 3D, zde Flatpyramid.