Mosty 3D Modely

Zobrazují se všechny výsledky 14

3D Modely mostů a dalších architektonických konstrukcí.

Most je umělá stavba postavená nad překážkou, například přes řeku, jezero, močál, průliv.

Inženýrská stavba postavená přes silnici je volána nadjezd, struktura přes rokli nebo rokli je nazýván viaduktem.

Mosty se zpravidla skládají z rozpěrných konstrukcí a pilířů. Struktury rozpětí se používají pro vnímání zatížení a jejich přenášení do podpěr; mohou být umístěny vozovky, přechod pro chodce, potrubí. Podpěry přenášejí zatížení ze spanových konstrukcí na základnu mostu.

Statické schéma spanových konstrukcí může být obloukové, nosníkové, rámové, kabelové nebo kombinované; určuje typ mostu podle návrhu.

Pole jsou podepřena podpěrami, z nichž každá se skládá ze základové a podpůrné části. Tvar podpěr může být velmi různorodý. Mezilehlé podpěry se nazývají býci, pobřežní - opěry.

Materiály pro mosty jsou kov (ocel a slitiny hliníku), železobeton, beton, přírodní kámen, dřevo, lana.

Schéma můstku je vzorec, ve kterém jsou postupně uvedeny rozměry vypočtených rozpětí, vzdálenosti mezi středy opěrných částí rozpěrných konstrukcí. Pokud má několik po sobě jdoucích podpěrných částí stejnou velikost, je jejich počet vynásoben velikostí každé z nich.