Modely Windows 3D

Zobrazení jediný výsledek

Objekty architektury 3D jsou zapnuty Flatpyramid.

Okno nebo okno z barevného skla je architektonickým detailem budovy speciálně koncipované ve struktuře budovy: otvor ve zdi, který slouží k přivedení světla do místnosti a ventilaci. Umístění, počet a velikost oken hrají důležitou roli v konstrukci budovy. Windows jsou hlavním (až 50%) zdrojem tepelných ztrát v budovách.

V rané fázi vývoje civilizace neexistovala žádná okna jako taková. Starobylé obydlí všech oblastí neměly okna. Až do středověku byly otvory ve stěnách jednoduché otvory, které byly pokryty zvířecí kůží nebo látkou. Také pro tyto účely byla použita hovězí bublina - film pořízený z pobřišnice zvířete, které přenášelo světlo uvnitř obydlí.

Ve starém Římě byla okna bez skla. Jejich tvar přitom zůstal obdélníkový, ale uvnitř okna byly vytvořeny speciální dekorace, včetně těch, které byly vyrobeny z kamene. První skleněná okna se objevila v době římské říše, ale jen velmi bohatí občané si mohli dovolit tento luxus.

V moderních oknech se používají převážně okna s dvojitým zasklením, méně často (pokud není nutná spolehlivá tepelná izolace) - jednoduchá skla.