Průmyslové modely 3D

Ukázat 1-24 výsledků 31

3D Modely průmyslových architektonických konstrukcí.

Průmysl se narodil v rámci přirozeného domácího zemědělství. V období primitivního komunálního systému byly hlavní větve produkční činnosti tvořeny ve většině národů (zemědělství a chov dobytka), kdy výrobky určené pro vlastní spotřebu byly vyrobeny ze surovin těžených ve stejné ekonomice. Vývoj a orientace domácího průmyslu byly determinovány místními podmínkami a závisely na dostupnosti surovin.

Zpracovatelský průmysl zahrnuje podniky strojírenství, podniky pro výrobu železných a neželezných kovů, válcované výrobky, chemické a petrochemické výrobky, stroje a zařízení, dřevozpracující výrobky a celulózový a papírenský průmysl, cement a ostatní stavební materiály, výrobky lehký a potravinářský průmysl, místní průmysl, jakož i podniky pro opravy průmyslových výrobků (opravy lokomotiv, opravy lokomotiv) a tepelné elektrárny, filmový průmysl (filmový průmysl).

Elektroenergie je nejvýznamnějším odvětvím energetiky, včetně výroby, přenosu a prodeje elektřiny. Výhody elektrárenského průmyslu nad jinými druhy energie: relativní snadnost přenosu na velké vzdálenosti, distribuce mezi spotřebiteli, stejně jako přeměna na jiné druhy energie (mechanické, tepelné, chemické, lehké a jiné).