Sloupce Modely 3D

Zobrazují se všechny výsledky 22

3D Sloupce Architektonické objekty royalty free pro modelování počítačové grafiky 3D.

Sloup - architektonicky zpracovaná svislá podpora, zpravidla zaoblená v řezu. Prvek ořezové konstrukce budov a architektonické zakázky.

Již v architektuře starověkého východu a starověku sloupu používaného ve složení fasád budov i vnitřního prostoru. Byly také použity pro architektonické nástěnné dekorace: sloupek jim poskytl požadovaný rozsah a rytmické rozložení.

Sloupy byly často používány jako podpěry oblouků a kleneb. Ve formě samostatných architektonických prvků, spolu se sochami, oni jsou postaveni jako památky, například, na náměstí nezávislosti v Kyjevě, nebo Alexander sloupec v St. Petersburg.

V rámových domech sloupy přebírají zatížení z prvků, které jsou k nim připojeny nebo se na ně spoléhají - trámy, příčníky, farmy a podobně.