Sbírky architektonických konstrukcí Modely 3D

3D Modely » Architektura 3D Modely » Struktury » Scény-Místa » Sbírky architektonických struktur

Zobrazují se všechny výsledky 5

Sbírky architektonických konstrukcí Modely 3D.

Architektura je často vnímána jako umělecké dílo jako kulturní nebo politický symbol. Historické civilizace jsou charakterizovány svými architektonickými úspěchy. Architektura vám umožňuje vykonávat životně důležité funkce společnosti a zároveň řídí životní procesy. Architektura je však vytvořena v souladu se schopnostmi a potřebami lidí.

Předmětem práce s prostorem je organizace osídlené oblasti jako celku. Vynikalo samostatným směrem - územním plánováním, které pokrývá komplex sociálně-ekonomických, stavebních, technických, architektonických, uměleckých, hygienických a hygienických problémů. Ze stejného důvodu je obtížné správně posoudit architektonickou strukturu bez znalosti urbanismu.

Cena Pritzker je jednou z nejvyšších mezinárodních ocenění v oblasti architektury, která je každoročně udělována za nejvýraznější úspěchy v oblasti architektury.

Rozhodnutím dvacátého valného shromáždění Mezinárodní unie architektů, které se konalo v Barceloně v roce 1996, se každoročně první pondělí v říjnu koná mezinárodní profesionální svátek architektů a znalců architektonických děl - Světový den architektury