Ulice 3D Modely

Ukázat 1-24 výsledků 42

3D Streets Architektonické objekty zdarma pro modelování počítačové grafiky 3D.

Ulice je prvkem městské infrastruktury. Obvykle dva řádky budov a prostor mezi nimi pro pohyb.

Ulice města:
- Hlavní ulice města;
- Hlavní ulice okresní hodnoty;
-Hlavní ulice
-Místní ulice:
- Ulice;
-Intra čtvrtletní ulice;
- Ulice;
-Tram a pěší ulice;
-Pedestrianized street;
-Pruh pro jízdní kola

Vesnické a venkovské ulice:
-Hlavní ulice;
-Ubytovací ulice;
-Driveways.

Každá ulice má svůj vlastní profil. Jeho vzhled závisí na kategorii ulice, hodnotě města (sídliště), ve kterém se nachází, velikosti města (sídliště), počtu obyvatel, reliéfu území, klimatických a hydrogeologických podmínkách, povaze města. budovy, typy, velikosti a směry městského dopravního deště a povrchové vody, přítomnost a umístění podzemních staveb, dostupnost elektrických vedení a komunikací a mnoho dalších faktorů.

Názvy ulic a jejich typy jsou velmi podmíněné. S rozvojem osady a nových budov se navíc mění vzhled ulic. Například ulička může přestat být uličkou, ale název se nemusí změnit. Na některých ulicích může být průjezd automobilů a motocyklů zakázán, na jiných - pohyb je povolen pouze v jednom směru.

Pokud hledáte modely CAD, měli byste zkontrolovat naši kategorii CAD.