Struktury 3D Modely

Ukázat 1-24 výsledků 1607

Konstrukce modelů 3D Flatpyramid.

Konstrukce je trojrozměrný, rovinný nebo lineární konstrukční systém mající pozemní, vyvýšené a (nebo) podzemní části, skládající se z podpěrných a v některých případech uzavřených stavebních konstrukcí a určených k provádění různých typů výrobních procesů, skladování výrobků, dočasný pobyt osob, pohyb osob a zboží.

Ve vědecké a technické literatuře o stavebnictví se pojem „struktura“ používá také v úzkém smyslu ve smyslu „stavební konstrukce, která není stavbou“. Například inženýrské stavby: mosty, přehrady, stožáry, rozhlasové a televizní věže, tunely, podzemní stavby, opevnění, památné objekty (pomníky, pamětní pyramidy a obelisky), architektonické stavby (arkády, kolonády, obelisky) a mnoho dalších.

Konstrukce je objekt se všemi jeho zařízeními. Například, přehrada jako struktura zahrnuje přehradní těleso, filtry a kanalizace, hmoždinky a další. Most jako konstrukce zahrnuje rozpětí, podpěry, mostovku s podlahou. Rozmanité prvky tvoří jedinou strukturu, pokud jsou spojeny společným funkčním účelem.

Nejoblíbenější struktury formátů souborů 3D:

max, fbx, ma, mb, tga, targa, icb, vda, vst, pix, obj