Externí odkazy soukromí

Externí odkazy soukromí

Naše webové stránky a blogs obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky a další informace vytvořené a spravované jinými osobami a organizacemi. Tyto odkazy jsou k dispozici pouze pro vaše pohodlí. Nekontrolujeme ani nezaručujeme přesnost, úplnost, relevanci ani včasnost jakýchkoli informací nebo zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na těchto odkazovaných webových stránkách. Měli byste vědět, že tyto webové stránky mohou sledovat návyky návštěvníků.

Není-li výslovně uvedeno jinak, hypertextové odkazy na konkrétní položky neodrážejí jejich význam a nejsou potvrzením jednotlivců nebo organizací sponzorujících webové stránky, názory vyjádřené na webových stránkách nebo produkty nebo služby nabízené na webových stránkách.

Dovolujeme si odkazy na naše webové stránky, pokud neznamenají souhlas s naší webovou stránkou nebo její přidružení.

Pravidelně kontrolujeme naše webové stránky kvůli nefunkčním nebo zastaralým odkazům. Veškeré odkazy mohou být kdykoli zveřejněny, pozměněny nebo odstraněny. Chcete-li nahlásit problémy s odkazy na našich webových stránkách nebo získat další informace o těchto zásadách, pošlete e-mail na podporu [at]flatpyramid. Com.

Publikováno v