Obvodové modely 3D

Zobrazují se všechny výsledky 3

Obvodové modely 3D zapnuty Flatpyramid.

Tam, kde je cévní systém uzavřen, tvoří kruh krevního oběhu. U lidí a všech obratlovců existuje několik kruhů krevního oběhu, které si mezi sebou vyměňují krev pouze v srdci. Kruh krevního oběhu se skládá ze dvou kruhů (smyček), které jsou spojeny se sériovým zapojením, počínaje komorami srdce a proudícími do síní.

Lidský kardiovaskulární systém tvoří dva kruhy krevního oběhu: velké a malé.

Systémová cirkulace začíná v levé komoře a končí v pravé síni, kde padá vena cava. Doba jednoho krevního oběhu je 20-24 sekund.
Plicní oběh začíná v pravé komoře, ze které se rozšiřuje plicní trup, a končí v levém atriu, do kterého spadají plicní žíly. Doba jedné otáčky je 4 sekund.
Krev je žilní a arteriální, ale ne vždy arteriální krev se pohybuje v tepnách, a žilní v žilách. Záleží na oběhu:

Velký kruh: v tepnách - arteriální, v žilách - žilní.
Malý kruh: v tepnách - žilní a v žilách - tepny.