Mikrobiologie Modely 3D

Zobrazují se všechny výsledky 14

Modely 3D pro mikrobiologickou virovou bakteriální grafiku.

Mikrobiologie je věda, jejíž předmětem jsou mikroskopické bytosti zvané mikroorganismy (mikroby) (včetně: jednobuněčných organismů, mnohobuněčných organismů a organismů bez buněk), jejich biologických vlastností a vztahů s jinými organismy obývajícími naši planetu. Oblast zájmu této vědy zahrnuje jejich systematiku, morfologii, fyziologii, biochemii, evoluci, úlohu v ekosystémech a možnosti praktického využití.

Sekce mikrobiologie: bakteriologie, mykologie, virologie, parazitologie a další. V závislosti na ekologických vlastnostech mikroorganismů, jejich životních podmínkách, navázaných vztazích s životním prostředím a praktickými lidskými potřebami, se věda o mikroorganismech v jejím vývoji diferencovala na takové speciální disciplíny obecně, zdravotnické, průmyslové (technické), prostorové, geologické, zemědělské a veterinární mikrobiologii.

Několik tisíc let před vznikem této vědy lidé, kteří nevěděli o existenci mikroorganismů, široce používali přírodní procesy spojené s fermentací k přípravě kumisu a dalších mléčných výrobků, k získání alkoholu, octa a lnu.