Kolekce průmyslových vozidel Modely 3D

3D Modely » Vozidla 3d Modely » Průmyslová vozidla » Kolekce průmyslových vozidel

Zobrazují se všechny výsledky 3

Modely kolekcí průmyslových vozidel 3D Flatpyramid.

Průmyslová doprava je kombinací vozidel, konstrukcí a cest průmyslových podniků určených pro servis výrobních procesů, přesunu surovin, polotovarů a hotových výrobků na území obsluhovaného podniku. Průmyslová doprava provádí technologickou dopravu, tj. Pohyb pohonných hmot a surovin v místních hranicích podniků (vnitřní technologická přeprava) a dovoz (vývoz) zboží do jiných druhů dopravy (vnější doprava). Průmyslová doprava hraje vedoucí úlohu v práci podniků hutnictví železa, uhlí, chemie, stavebnictví, lesnictví, rafinace dřeva a ropy a dalších průmyslových odvětví.

Průmyslová doprava slouží potřebám Vašeho podniku a patří k nekomerčním (resortním) službám, které jsou součástí infrastruktury podniku. Zajišťuje přepravu v obchodech a mezi nimi, zajišťuje komunikační obchody a sklady, jakož i komunikaci s hlavní dopravou při exportu-importu surovin a výrobků.

Struktura průmyslové dopravy zahrnuje všechny druhy dopravy, které tvoří dopravní systém, jakož i specifické druhy dopravy, ale hlavní jsou železniční, silniční a potrubní doprava. Zvláštní úlohu hrají zvláštní druhy dopravy. Jedná se o kontinuální dopravu - potrubí, dopravníky, zavěšení kabelů a jednokolejných silnic, pneumatickou a vodní dopravu.

Kolekce průmyslových vozidel 3D se skládají z:

  • Železnice a automobil
  • Pásový dopravník
  • Lanovky
  • Hydraulické
  • Pneumocontainer
  • Jednokolejnicová visutá dráha