Ochrana Osobních Údajů

FlatPyramid Ochrana osobních údajů

 

Respektujeme soukromí našich uživatelů a zacházíme s nimi s vysokou prioritou FlatPyramid. Nesdělujeme žádné osobní údaje získané online bez získání souhlasu od odesílajícího uživatele a nikdy nebudeme. Všechny informace shromáždil Flat Pyramid Používá se výhradně za účelem zvýšení funkčnosti a úrovně služeb, které jsme schopni poskytovat našim uživatelům. V naší databázi neuchováváme informace o kreditních kartách, abychom zajistili bezpečnost. Všechny transakce používají pro šifrování zabezpečení SSL.

ANTI-SPAMOVÁ POLITIKA

Nenávidíme nevyžádané komerční e-maily stejně jako vy. Také známý jako Spam nebo nevyžádaná pošta, je to služba pro internetovou komunitu. Plně podporujeme a dodržujeme požadavky zákona CAN-SPAM společnosti 2003 (Controlling Assault of Non-Solitted Pornography and Marketing Act) a všech dalších platných nevyžádaných komerčních e-mailových zákonů. Pokud se přihlásíte k odběru elektronických zpravodaje nebo jiné komunikace od nás nebo našich webových stránek, budete mít vždy možnost odhlásit se okamžitě. Máte-li další dotazy, připomínky nebo obavy, kontaktujte nás prosím e-mailem na podporu [at]flatpyramid.com a poskytuje nám informace týkající se Vašeho zájmu.

PODROBNÁ POLITIKA SOUKROMÍ

PROSÍM, PŘEČTĚTE. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JE PODLE NÁSLEDUJÍCÍ POLITIKY SOUKROMÍ A WEBOVÉ STRÁNKY PODMÍNKY.

I. Všimněte si

II. Osobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme

III. Předplatné e-mailového zpravodaje

IV. Uživatelské účty

V. Zvláštní propagační akce a nákupy; Předložení obsahu, který má být zveřejněn

VI. Informace shromažďované jinými prostředky nebo médii

VII. Informace o jiných osobách

VIII. Služby zákazníkům

IX. Neosobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme

X. Cookies a související technologie

XI. Zvláštní upozornění týkající se dětí mladších 13 let

XII. Používání, zveřejňování a sdílení informací

A. Neoficiálně identifikovatelné informace

b. Osobně identifikovatelné informace

XIII. Náš závazek k zabezpečení dat

XIV. Hypertextové odkazy na az jiných stránek

XV. Souhlas se zpracováním ve Spojených státech

XVI. Kontaktujte nás ohledně soukromí

XVII. Oznámení změn

XVIII. Compliance GDPR

____________________________________________________________________________

I. Oznámení „Webové stránky“ se týkají webové stránky https: // www.flatpyramid.com a všechny jeho subdomény a související domény. Tyto webové stránky vlastní nebo provozuje FlatPyramida / nebo její dceřiné společnosti ve Spojených státech amerických (společně „SPOLEČNOST“). Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na informace, které poskytnete SPOLEČNOSTI prostřednictvím této webové stránky, a / nebo na využívání jiných služeb (souhrnně „Služby“), které mohou být poskytnuty jinými prostředky nebo médii, včetně stanovených níže a jak je definováno v příslušném Obchodní podmínky nebo jiných podmínek. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o postupech při řízení informací společnosti, včetně typů získaných informací, o tom, jak jsou používány a chráněny, ao míře, v jaké můžete kontrolovat údržbu a sdílení vašich informací. Vaše užívání jakékoli FIRMY nebo webových stránek představuje souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími platnými podmínkami. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí a začleněny odkazem na podmínky pro tyto webové stránky.

II. Osobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme SPOLEČNOST respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s používáním svých webových stránek a služeb. Shromážděné osobní údaje zahrnují vaše jméno, dodací adresu, fakturační adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu a platební údaje, jako je e-mail PayPal a číslo vaší kreditní karty.

III. Předplatné e-mailu Pokud se chcete přihlásit k odběru našich e-mailových bulletinů, budete muset uvést svou e-mailovou adresu. Budete také požádáni o další informace, když se přihlásíte.

IV. Uživatelské účty Chcete-li použít naše blogs, tiket, chat, vývěsky a některé další služby, budete se muset zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet („uživatelský účet“). Ve většině případů nejsou žádné náklady na vytvoření uživatelského účtu. Můžete být vyzváni k výběru uživatelského jména, názvu obrazovky nebo jména člena (každé z nich, „User Name“) a hesla. Při výběru uživatelského jména nepoužívejte své skutečné jméno nebo skutečné jméno jiné osoby. Budete také požádáni, abyste poskytli určité osobní údaje a další informace o sobě, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Vezměte prosím na vědomí, že vaše uživatelské jméno bude dostupné pro širokou veřejnost internetu, zatímco se účastníte některých služeb blogs, podpora vstupenek, chatovací místnosti, fóra nebo vývěsky, abyste měli při používání těchto služeb možnost uvážit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné informace, které můžete veřejně zveřejnit v těchto službách. V některých případech se můžete rozhodnout vytvořit „veřejný profil“, který bude k dispozici ostatním na Internetu. Veřejné profily jsou spravovány výhradně vámi a vy jste výhradně zodpovědní za obsah vašeho veřejného profilu a jeho „veřejný“ nebo „soukromý“ status. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli kroky nebo zásady třetích stran, které shromažďují informace, které mohou uživatelé zveřejnit na uživatelských fórech nebo jiných veřejných prostorách této webové stránky. Jste také zodpovědní za údržbu a aktualizaci registračních informací ve vašem uživatelském účtu pomocí aktuálních a úplných informací.

Veřejný profil můžete přistupovat, upravovat nebo odebírat tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu a budete postupovat podle jeho pokynů. Můžete také poslat e-mail na podporu [at]flatpyramid.com nebo otevřete lístek podpory požádat o deaktivaci vašeho uživatelského účtu. Přečtěte si prosím naše omezení týkající se používání a pokynů pro naši komunitu blogs v “Blog Pokyny pro přidávání“Pro Webovou stránku. Můžete se odhlásit z přijímání komerčních e-mailů z webových stránek kliknutím na odkaz obsažený v těchto e-mailech, které vám byly zaslány. Měli byste si být vědomi toho, že není vždy možné zcela odstranit nebo upravit informace v našich databázích. Kromě toho můžeme zavést politiku, ve které budou informace o uživateli vymazány po určité době, a proto vaše uživatelské informace již nemusí existovat v aktivní databázi (databázích) společnosti. Navíc, i když se rozhodnete odhlásit nebo jinak upravit nastavení uživatelského účtu, společnost si vyhrazuje právo vás kontaktovat ohledně vašeho účtu a vašeho používání této webové stránky.

V. Zvláštní akce a nákupy; Předkládání obsahu, který má být zveřejněn

Chcete-li se účastnit některých služeb, jako jsou sázky, soutěže a průzkumy („zvláštní akce“) nebo online nákupy („nákupy“), budete muset poskytnout osobní identifikační údaje, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa , telefonní číslo a datum narození. Vaše informace mohou být shromážděny SPOLEČNOSTÍ nebo třetí stranou, například spoluzprostředkovatelem nebo dodavatelem zapojeným do zvláštních akcí nebo poskytováním služeb v souvislosti s ním, nebo partnerem pro elektronický obchod v případě nákupu. Pokud na jedné z našich stránek nebo prostřednictvím našich Služeb provedete koupi nebo zadáte sázku nebo jinou speciální akci, SPOLEČNOST bude shromažďovat vaše osobní identifikační údaje a vy se domníváte, že souhlasíte s poskytnutím vašich informací třetím stranám, které poskytují určité služby, jako jsou zpracování plateb kreditními kartami, zákaznického servisu, propagace nebo správy stávek, plnění objednávek a / nebo výplaty ceny. (Jak je podrobněji popsáno níže v části „Používání, zveřejňování a sdílení informací - osobně identifikovatelných informací“, těmto třetím stranám je zakázáno používat tyto informace pro vlastní marketingové účely a / nebo pro sdílení, prodej nebo jiné šíření osobních údajů našich zákazníků, pokud se rozhodnete pro takové dodatečné použití a / nebo zveřejnění třetími stranami v rámci jejich příslušných zásad ochrany osobních údajů.).

Vstupem do loterie nebo jiné zvláštní akce souhlasíte s oficiálními pravidly, kterými se řídí tyto sázky nebo jiné zvláštní akce, které mohou obsahovat specifické požadavky vás, včetně případů, kdy to zákon zakazuje. propagace použít vaše jméno, hlas nebo podobnost v reklamě nebo marketingu související s promo akcí. Pokud provedete nákup nebo zadáte propagační akci (například sázky), ve které se společnost FIRMA účastní na webových stránkách třetí strany (nebo prostřednictvím jiných prostředků nebo média), budeme vaše informace shromažďovat od třetí strany pouze v případě, že se rozhodnete pro přihlášení. obdržet další sdělení od nás, nebo jsme povinni plnit nějakou funkci v souvislosti s vaší činností (např. zaslat objednávku nebo doručit cenu). Pokud předložíte webové stránce komentář, fotografii nebo jiný obsah, který má být publikován, online nebo offline (včetně on-air, na DVD nebo v jiném formátu), můžeme zveřejnit vaše jméno nebo jiné osobní údaje v souvislosti s publikováním a vy se tímto domníváte, že nám udělujete povolení k takovému účelu.

VI. Informace shromážděné jinými prostředky nebo médii

V některých situacích můžeme také shromažďovat osobní údaje a další informace o vás prostřednictvím jiných prostředků, přímo nebo nepřímo. Pokud například přistupujete k jakémukoli obsahu SPOLEČNOSTI nebo si takový obsah zakoupíte prostřednictvím svého bezdrátového operátora nebo prostřednictvím jiné třetí strany, může SPOLEČNOST shromažďovat informace přímo od vás nebo prostřednictvím třetí strany. Pokud používáte náš software nebo poskytujete informace dalším společnostem, které sdílejí informace o svých zákaznících, můžeme o vás shromažďovat další informace. V každém z těchto případů bude společnost tuto politiku uplatňovat na veškeré osobní údaje.

VII. Informace o jiných osobách

Některé webové stránky a služby společnosti COMPANY vás mohou požádat o zaslání osobních údajů o jiných osobách. Pokud nám poskytnete osobní identifikační údaje přítele, nebo váš přítel poskytne osobní údaje o vás, e-mailem funkci z webových stránek, e-mailové adresy, které nám nebo vašemu příteli poskytnete pro tyto aktivity, nebudou použity poslat vám nebo vašemu příteli jinou e-mailovou komunikaci, pokud nebude zveřejněna v době, kdy tyto informace poskytnete. Záznam o této transakci bude zachován tak, jak je to povoleno a / nebo zákonem požadováno.

VIII. Služby zákazníkům

Některé služby mohou poskytovat podporu a technickou pomoc prostřednictvím středisek zákaznických služeb prostřednictvím telefonu, online chatu nebo e-mailu. Kdykoli komunikujete se zákaznickým servisem, děláte to s vědomím, že provozovatel může zobrazit a provést změny informací ve vašem uživatelském účtu, aby vám poskytl potřebnou pomoc.

IX. Neosobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme

V rámci procesu registrace některých Služeb můžete být požádáni o poskytnutí informací, které vás osobně neidentifikují. Můžete být například požádáni o poskytnutí informací týkajících se vašich osobních preferencí, nákupních zvyklostí a podobně. Tyto informace jsou obecně volitelné, ale mohou být zahrnuty v profilu vašeho uživatelského účtu. SPOLEČNOST požaduje tyto informace, aby vám lépe porozuměla a aby vám také poskytla nové služby, programy nebo nabídky, které by vás mohly zajímat. V mnoha případech společnost FIRMA automaticky shromažďuje určité neidentifikovatelné informace o vašem užívání svých stránek a Služeb.

SPOLEČNOST může mimo jiné shromažďovat informace týkající se typu internetového prohlížeče nebo počítačového operačního systému, který používáte, názvu domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaší „cesty kliknutí“ prostřednictvím stránek společnosti COMPANY nebo „prokliků“ z e-mailu. -mail, webová stránka nebo reklama, která byla spojena s nebo z webu společnosti při návštěvě a vaší IP adresy. Za tímto účelem může společnost používat cookies a další technologie (viz níže). Pokud používáte naše bezdrátové služby, můžeme také automaticky shromažďovat informace, jako je typ bezdrátového zařízení, které používáte, vaše mobilní identifikační číslo (přiřazené vaším telekomunikačním operátorem) a telekomunikační operátor. Vaše používání našich Webových stránek a Služeb a informací poskytovaných prostřednictvím těchto technologií bude anonymní, pokud nám neposkytnete osobní údaje nebo jste tyto informace v minulosti neposkytli.

X. Soubory cookie a související technologie

Stránky této stránky nebo e-mailové zprávy mohou obsahovat soubory cookie, webové majáky (také známé jako jasné gif) nebo podobné technologie, jakmile budou k dispozici. Soubory cookie jsou informační soubory, které mohou tyto webové stránky umístit do vašeho počítače, aby poskytovaly rozšířené funkce. SPOLEČNOST může používat cookies pro řadu účelů, jako je například sledování vzorců užívání na webových stránkách, měření účinnosti reklamy, omezení více odpovědí a registrací, usnadnění vaší schopnosti procházet webovou stránku a jako součást procesu ověřování nebo screeningu. Většina prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby přijímala cookies. Většina prohlížečů vám umožní vymazat soubory cookie z pevného disku počítače, blokovat přijetí souborů cookie nebo obdržet varování před uložením souboru cookie. Chcete-li se dozvědět více o správě souborů cookie a případně obnovit prohlížeč tak, abyste odmítli všechny soubory cookie, nebo abyste označili, kdy je soubor cookie odeslán, uveďte v pokynech svého prohlížeče pokyny týkající se prohlížeče, obrazovku „Nápověda“ nebo podobný zdroj. ve vašem prohlížeči. Je však možné, že některé části této webové stránky nebudou správně fungovat, pokud zakážete soubory cookie a že nebudete moci využít některé z funkcí této webové stránky. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zakázání souborů cookie, měli byste se obrátit na poskytovatele / výrobce prohlížeče.

Webové stránky SPOLEČNOSTI mohou zahrnovat reklamy pro třetí strany a jejich produkty a tyto reklamy třetích stran mohou zahrnovat soubory cookie nebo webový maják, které obsluhuje třetí strana.

SPOLEČNOST nekontroluje cookies v reklamách třetích stran a návštěvníci jsou vyzváni, aby zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů inzerentů a / nebo reklamních služeb, aby se dozvěděli o jejich používání cookies a dalších technologií.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti se nevztahují na používání informací, které od vás získávají reklamní servery třetích stran. Tyto společnosti mohou používat informace (bez vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách na těchto a dalších webových stránkách, aby mohly poskytovat reklamy na těchto stránkách a na jiných stránkách o zboží a službách, které by mohly být zajímavé. vy. Webový maják je malý grafický obrázek, který umožňuje straně, která nastavila webový maják, sledovat a shromažďovat určité informace o prohlížeči webové stránky, webovém dokumentu nebo e-mailové zprávě, například o typu prohlížeče, který požaduje web. beacon, IP adresa počítače, na který je webový maják odeslán, a čas, kdy byl webový maják zobrazen. Webové majáky mohou být pro uživatele velmi malé a neviditelné, ale obecně jakýkoli elektronický obraz zobrazený jako součást webové stránky nebo e-mailu, včetně obsahu na bázi HTML, může fungovat jako webový maják. SPOLEČNOST může používat webové majáky k počítání návštěvníků webových stránek na Webové stránce nebo ke sledování toho, jak naši uživatelé procházejí Webovou stránkou, a SPOLEČNOST může zahrnout webové majáky do e-mailových zpráv, aby bylo možné spočítat, kolik zpráv bylo skutečně otevřeno, nebo předány.

XI. Zvláštní upozornění týkající se dětí pod 13

SPOLEČNOST uznává citlivost osobně identifikovatelných informací týkajících se dětí mladších než 13, a proto poskytuje toto zvláštní upozornění. SPOLEČNOST se zavazuje dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se dětí, včetně zákona o ochraně soukromí dětí online („COPPA“). S výjimkou omezených okolností povolených COPPA, SPOLEČNOST nebude vědomě shromažďovat, udržovat nebo zveřejňovat žádné osobní údaje od dítěte v rámci společnosti 13 bez předchozího souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce tohoto dítěte. Pokud jste rodič nebo opatrovník, který zjistil, že vaše dítě mladší než 13 předložilo své osobní identifikační údaje bez vašeho svolení nebo souhlasu, SPOLEČNOST vynaloží přiměřené úsilí, aby na základě vaší žádosti odstranila informace z aktivního seznamu. Chcete-li požádat o odstranění informací svého dítěte, pošlete e-mail na adresu [at]flatpyramid.com a nezapomeňte uvést ve své zprávě stejné uživatelské jméno a heslo a / nebo e-mailovou adresu, kterou vaše dítě odeslalo. SPOLEČNOST vybízí rodiče a opatrovníky, aby trávili čas online se svými dětmi, aby se seznámili s typy obsahu dostupnými na webových stránkách SPOLEČNOSTI a na internetu obecně.

XII. Použití, zveřejňování a sdílení informací

A. Neoficiálně identifikovatelné informace

Společnost SPOLEČNOST může čas od času použít a sdílet s třetími stranami agregované, neosobně identifikovatelné informace o uživateli k zobrazení obecných demografických údajů a preferencí mezi uživateli webových stránek SPOLEČNOSTI. Když navštívíte nebo stáhnete informace z tohoto webu, mohou naše webové servery automaticky shromažďovat informace o využití webu. Informace o používání webových stránek jsou neosobní identifikační údaje, které popisují, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Může zahrnovat počet a frekvenci návštěvníků každé webové stránky a délku jejich pobytu, typ prohlížeče, údaje o odkazech, které identifikují navštívenou webovou stránku před a po návštěvě webových stránek, a IP adresy (další informace o IP viz níže adresy). SPOLEČNOST může používat adresy IP k mnoha účelům, například k administraci systému, k obecnému určení umístění serveru vašeho počítače, k hlášení souhrnných informací našim obchodním partnerům nebo k auditu používání webových stránek. Můžeme také určit rozlišení obrazovky a dostupnou technologii, abychom vám poskytli nejvhodnější verzi webové stránky, e-mailu nebo podobné služby.

b. Osobně identifikovatelné informace

SPOLEČNOST používá informace o vás k poskytování Služeb, které požadujete, abyste vás informovali o změnách ovlivňujících naše Služby nebo o vašem účtu, aby vás informovali o dalších Službách nebo nabídkách, o které byste mohli mít zájem, a aby vylepšili a vylepšili naše stránky a Služby. . Pokud poskytnete SPOLEČNOSTI osobní údaje, podnikneme všechny přiměřené a vhodné kroky k jejich ochraně před neoprávněným zveřejněním. Pokud se rozhodnete pro zasílání e-mailů od nás, můžete se vždy odhlásit z budoucích marketingových zpráv podle pokynů v každé zprávě na „odhlásit“. Pokud se však rozhodnete odhlásit se z marketingových zpráv, vyhrazujeme si právo vás kontaktovat ohledně stavu vašeho účtu, technické podpory, informací o produktech, změn podmínek účtu a jakýchkoli dalších záležitostí, které by mohly ovlivnit naše služby pro vás a / nebo jakékoli produkty, které jste si zakoupili u nás nebo registrované u nás.

Jak je uvedeno v Podmínkách, budete mít za to, že jste souhlasili se zveřejněním a použitím následným vlastníkem nebo provozovatelem webových stránek nebo Služeb SPOLEČNOSTI, a to jakýchkoli informací o vás obsažených v příslušné databázi SPOLEČNOSTI, pokud SPOLEČNOST nebo jedna z jejích společností postoupí svá práva a povinnosti týkající se jakýchkoli vašich informací v době fúze, akvizice nebo prodeje všech nebo v podstatě všech aktiv společnosti nebo takové společnosti, které se týkají příslušné stránky nebo služby, následujícímu vlastníkovi nebo operátor. V případě takovéto fúze, akvizice nebo prodeje vaše pokračující užívání webové stránky nebo jakékoli související služby znamená, že souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami, zásadami ochrany soukromí v Kalifornii a zásadami ochrany osobních údajů následného vlastníka nebo provozovatele webové stránky nebo služby. . SPOLEČNOST a její společnosti mohou spolupracovat za účelem poskytování částí webových stránek společnosti a některých služeb (např. Plnění cen získaných v loteriích nebo poskytování jiné podpory pro službu). Tyto společnosti budou zpracovávat vaše osobní identifikační údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Jak je uvedeno výše v odstavciOsobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme - zvláštní akce a nákupy; Předkládání obsahu, který má být zveřejněn“, SPOLEČNOST může také spolupracovat se třetími stranami na poskytování některých služeb na našich webových stránkách. V souvislosti s těmito službami se předpokládá, že souhlasíte s tím, že budeme sdílet vaše informace se třetími stranami, které poskytují služby, jako je zpracování transakcí kreditními kartami, zákaznický servis, správa propagace, plnění objednávek a / nebo výplata ceny. Třetí strany, které poskytují, nebo se na nich podílejí, služby na webových stránkách společnosti FIRMA, mají zakázáno používat osobní identifikační údaje našich zákazníků pro marketingové účely a / nebo pro sdílení, prodej nebo jiné využívání těchto informací, pokud se rozhodnete pro marketing, sdílení nebo jiných použití třetími stranami.

Pokud si nepřejete, aby vaše informace byly použity pro marketing (nebo jiné účely, které nesouvisejí s poskytováním služeb SPOLEČNOSTI) třetí stranou, která se účastní služby na jedné z našich stránek, nezapojte se do takového použití třetí stranou. když se zaregistrujete k účasti ve službě. Upozorňujeme, že kdykoli se rozhodnete pro budoucí komunikaci od třetí strany, budou vaše informace podléhat zásadám ochrany osobních údajů třetí strany. Pokud se později rozhodnete, že nechcete, aby vaše třetí strana použila vaše informace, budete se muset obrátit přímo na třetí stranu, protože nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak třetí strany používají informace. Měli byste vždy zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů kterékoli strany, která shromažďuje vaše informace, a zjistit, jak bude tato entita zpracovávat vaše informace.

SPOLEČNOST nebude sdílet, prodávat, pronajímat ani zveřejňovat žádné osobní údaje, které jsme shromáždili, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, nebo v následujících případech; 1), kde dodáváme společnostem, se kterými máme svá spojení, s vašimi informacemi, abychom vám mohli nabídnout služby, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat a kteří vás pak mohou kontaktovat telefonicky nebo přímou poštou (pokud jste se ze svých marketingových programů neodhlásili v rámci postupy, které stanoví - viz naše Kalifornie Ochrana osobních údajů pro více informací); 2), kde nás zákon, právní proces nebo soudní příkaz vyžadují; 3), pokud je zveřejnění nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti osobě, která může způsobit nebo způsobit škodu nebo zásah do práv nebo majetku SPOLEČNOSTI, jiných uživatelů webových stránek SPOLEČNOSTI nebo kdokoli jiný; nebo 4) odpovědět na dotaz, žádost nebo stížnost, kterou jste učinili. SPOLEČNOST může také používat adresy IP, které shromažďuje ve spolupráci s poskytovateli internetových služeb, aby identifikovala uživatele, pokud to považujeme za nezbytné dodržovat zákon, prosazovat dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich smluvních podmínek nebo chránit naše stránky, zákazníky nebo uživatele. ostatní.

CALIFORNIA PRÁVA SOUKROMÍ

Pokud jste rezidentem Kalifornie a našim zákazníkem, Cal. Civ. Kodex § 1798.83 vám dovoluje požadovat určité informace o našem zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li tyto informace požádat, pošlete prosím e-mail na adresu [at]flatpyramid. Com.

XIII. Náš závazek k zabezpečení dat

I když SPOLEČNOST přijme přiměřená a vhodná opatření, aby chránila vaše osobní identifikační údaje před neoprávněným zveřejněním a zabránila případnému narušení bezpečnosti na našich webových stránkách, službách a databázích zákazníků, žádné webové stránky, internetový přenos, počítačový systém nebo bezdrátové připojení je zcela bezpečné. V důsledku toho společnost nemůže zaručit, že nedojde k neautorizovanému přístupu, hackingu, ztrátě dat nebo jiným porušením. Vaše užívání webových stránek a služeb společnosti je na vaše vlastní riziko. SPOLEČNOST vás vyzývá, abyste podnikli kroky k tomu, aby vaše informace zůstaly v bezpečí, a to zapamatováním hesla nebo jeho uchováním na bezpečném místě (odděleně od informací o účtu), odhlášením z uživatelského účtu a zavřením webového prohlížeče. Kdykoli poskytnete SPOLEČNOSTI citlivé nebo důvěrné informace (například čísla kreditních karet pro nákupy), společnost podnikne komerčně přijatelné kroky k ochraně informací vytvořením zabezpečeného spojení s webovým prohlížečem. SPOLEČNOST využívá bezpečnostní technologii známou jako vrstva SSL (secure-socket-layer), která chrání přenos platebních informací na stránky. Pokud zde není uvedeno jinak nebo na webových stránkách, na kterých kupujete, jsou čísla kreditních karet používána pouze pro zpracování plateb a nejsou uchovávána pro marketingové účely.

XIV. Hypertextové odkazy na az jiných stránek

Webové stránky SPOLEČNOSTI mohou vytvářet a / nebo obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou členy společnosti, nebo reklamy na ně. Další stránky mohou také odkazovat, propagovat nebo odkazovat na webové stránky společnosti. SPOLEČNOST neschvaluje ani nesponzoruje jiné webové stránky, neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah stránek jiných společností, výslovně se zříká jakýchkoli prohlášení nebo tvrzení na těchto webových stránkách a popírá a zřekne se veškerých závazků spojených s vaším používáním a obsah na těchto jiných stránkách a reklamách.

XV. Souhlas se zpracováním ve Spojených státech

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů společnosti FIRMA, všichni uživatelé, včetně, bez omezení, uživatelů v členských státech Evropské unie, plně porozumí a jednoznačně souhlasí s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s jejich shromažďováním, ukládáním a zpracováním na těchto stránkách. Spojené státy americké.

XVI. Kontaktujte nás ohledně soukromí

SPOLEČNOST je zaměřena na ochranu vašich osobně identifikovatelných informací a vítá připomínky a otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na adresu: support [at]flatpyramidUpozornění Vezměte prosím na vědomí, že informace zaslané na webové stránky prostřednictvím „kontaktujte nás“, „nápovědu“ nebo jinou podobnou e-mailovou adresu nebo formulář nemusí nutně obdržet odpověď. Informace poskytnuté na tyto e-mailové adresy nebo formuláře nebudeme používat pro marketingové účely, které nesouvisejí s vaším požadavkem.

XVII. Oznámení změn

SPOLEČNOST si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů a jejich Smluvní podmínky. V případě jakékoli podstatné změny Zásad ochrany osobních údajů nahradíme odkaz „Zásady ochrany osobních údajů“ na domovské stránce našich stránek odkazem „Aktualizované zásady ochrany osobních údajů“ po dobu nejméně 30 dnů. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů a / nebo Smluvních podmínek budou účinné, když budou zveřejněny, a vaše další používání webových stránek nebo Služeb po zveřejnění bude znamenat přijetí těchto změn a souhlas s nimi.

XVII. Compliance GDPR

A. Úvod

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“) vstoupilo v platnost v celé Evropské unii na 25th May 2018 a přináší s sebou nejvýznamnější změny práva na ochranu údajů za dvě desetiletí. Na základě ochrany soukromí již od návrhu a přístupu založeného na riziku byl GDPR navržen tak, aby splňoval požadavky digitálního věku. 21st Century s sebou přináší širší využití technologií, nové definice toho, co představuje osobní údaje, a obrovský nárůst přeshraničního zpracování. Cílem nového nařízení je standardizovat právní předpisy v oblasti ochrany údajů a jejich zpracování v celé EU; poskytování silnějších, konzistentnějších práv jednotlivcům pro přístup a kontrolu jejich osobních informací.

b. Náš závazek

SPOLEČNOST je odhodlána zajistit bezpečnost a ochranu osobních údajů, které zpracováváme, a poskytovat konzistentní a konzistentní přístup k ochraně údajů. Vždy jsme zavedli silný a účinný program ochrany údajů, který je v souladu se stávajícími právními předpisy a dodržuje zásady ochrany údajů. Uznali jsme však své povinnosti týkající se aktualizace a rozšíření tohoto programu tak, aby splňovaly požadavky zákona o ochraně osobních údajů a zákonů USA o ochraně osobních údajů. SPOLEČNOST se zaměřuje na ochranu osobních údajů v rámci naší působnosti a na neustálý rozvoj režimu ochrany údajů, který je účinný, vhodný pro daný účel a dokládá pochopení a uznání nových nařízení. Naše příprava, změny a soulad s nařízením o HDP byly shrnuty v tomto prohlášení a zahrnují vývoj a implementaci nových rolí, politik, postupů, kontrol a opatření na ochranu údajů, aby bylo zajištěno maximální a trvalé dodržování předpisů.

C. Jak jsme se připravili na GDPR

SPOLEČNOST již má konzistentní úroveň ochrany a zabezpečení dat v celé naší organizaci, nicméně naším cílem je být plně v souladu s GDPR do 25. května 2018. Naše příprava zahrnuje: -

 • Informační audit - provedení celofiremního informačního auditu za účelem identifikace a posouzení toho, jaké osobní údaje máme, odkud pocházejí, jak a proč jsou zpracovávány a zda a komu jsou poskytovány.
 • Zásady a postupy - revize zásad a postupů ochrany údajů tak, aby splňovaly požadavky a standardy GDPR a veškerých příslušných zákonů o ochraně údajů, včetně: -
  • Ochrana dat - Náš hlavní politický a procedurální dokument pro ochranu dat byl přepracován tak, aby splňoval standardy a požadavky GDPR. Jsou zavedena opatření týkající se odpovědnosti a řízení, aby bylo zajištěno, že chápeme a odpovídajícím způsobem rozšiřujeme a dokazujeme naše povinnosti a odpovědnosti; se specializovaným zaměřením na ochranu soukromí a designu jednotlivců.
  • Uchovávání a mazání dat - aktualizovali jsme naše zásady uchovávání a harmonogram, abychom zajistili, že splníme zásady „minimalizace dat“ a „omezení ukládání“ a že osobní informace budou uchovávány, archivovány a zničeny v souladu s předpisy a eticky. Máme zavedené postupy výmazu, které splňují nové povinnosti týkající se práva na výmaz a jsou si vědomy toho, kdy se tato a jiná práva subjektu údajů týkají; spolu s případnými výjimkami, lhůtami pro odpověď a povinnostmi oznamování.
  • Porušení dat - naše postupy při porušení předpisů zajišťují, že máme zavedena ochranná opatření a opatření k identifikaci, posouzení, vyšetřování a oznamování porušení ochrany osobních údajů v co nejkratší možné době. Naše postupy jsou robustní a byly rozeslány všem zaměstnancům, což jim umožnilo informovat se o linkách podávání zpráv a krocích, které je třeba dodržet.
  • Mezinárodní přenosy dat a zveřejnění třetích stran - tam, kde společnost FIRMA uchovává nebo předává osobní údaje mimo EU, máme zavedeny důkladné postupy a ochranná opatření k zajištění, šifrování a zachování integrity dat. Naše postupy zahrnují neustálé přezkoumání zemí s dostatečnými rozhodnutími o přiměřenosti, jakož i ustanovení o závazných podnikových pravidlech; standardních ustanovení o ochraně údajů nebo schválených kodexů chování pro tyto země. Provádíme přísné due diligence kontroly u všech příjemců osobních údajů, abychom posoudili a ověřili, zda mají zavedeny vhodné záruky na ochranu informací, zajištění vynutitelných práv subjektu údajů a případně účinné právní prostředky pro subjekty údajů.
  • Požadavek na přístup k subjektu (SAR) - revidovali jsme naše postupy SAR tak, aby se přizpůsobily revidovanému časovému rámci 30-den pro poskytování požadovaných informací a bezplatnému poskytování tohoto ustanovení. Naše nové postupy podrobně popisují, jak ověřit subjekt údajů, jaké kroky podniknout pro zpracování žádosti o přístup, jaké výjimky platí a sadu šablon odpovědí, aby bylo zajištěno, že komunikace s subjekty údajů je v souladu, konzistentní a přiměřená.
 • Právní základ pro zpracování - přezkoumáváme všechny činnosti zpracování, abychom identifikovali právní základ zpracování a zajistili jsme, že každý základ je vhodný pro činnost, které se týká. V příslušných případech také vedeme záznamy o našich zpracovatelských činnostech a zajišťujeme, aby byly splněny naše povinnosti podle článku 30 GDPR a přílohy 1 zákona o ochraně osobních údajů.
 • Zásady ochrany osobních údajů - revidovali jsme naše oznámení o ochraně osobních údajů tak, aby byly v souladu s nařízením o právech na ochranu osobních údajů, a zajistily, aby všichni jednotlivci, jejichž osobní údaje zpracováváme, byli informováni o tom, proč je potřebujeme, jak jsou používány, jaká jsou jejich práva, komu jsou informace sděleny. a jaká ochranná opatření jsou zavedena k ochraně jejich informací.
 • Získání souhlasu - revidovali jsme naše mechanismy souhlasu se získáváním osobních údajů, zajišťujeme, aby jednotlivci rozuměli tomu, co poskytují, proč a jak to používáme, a poskytujeme jasné a definované způsoby, jak nám udělit souhlas se zpracováním jejich informací. Vyvinuli jsme přísné procesy pro zaznamenávání souhlasu, abychom zajistili, že dokážeme souhlasné přihlášení spolu s časovými a datovými záznamy; a snadno viditelný a přístupný způsob, jak kdykoli odvolat souhlas.
 • direct marketing - revidovali jsme znění a procesy pro přímý marketing, včetně jasných mechanismů pro přihlášení k odběru marketingu; jasné oznámení a způsob odhlášení a poskytování funkcí odhlášení ze všech následných marketingových materiálů.
 • Posouzení dopadů na ochranu údajů (DPIA) - kde zpracováváme osobní údaje, které jsou považovány za vysoce rizikové, zahrnují zpracování ve velkém rozsahu nebo zahrnují údaje o zvláštních kategoriích / odsouzení za trestný čin; jsme vyvinuli přísné postupy a šablony hodnocení pro provádění posouzení dopadů, které jsou plně v souladu s požadavky GDPR článku 35. Zavedli jsme dokumentační procesy, které zaznamenávají každé hodnocení, umožňují nám hodnotit riziko, které představuje procesní činnost, a realizovat opatření ke zmírnění rizika s cílem snížit riziko pro subjekt (y) dat.
 • Smlouvy o procesorech - používáme-li ke zpracování osobních údajů v našem zastoupení jakoukoli třetí stranu (např. Mzdy, nábor, hostování atd.), Vypracovali jsme v souladu se smlouvami zpracovatelů a postupy náležité péče, abychom zajistili, že se (stejně jako my) setkáme a porozumíme jejich povinnosti našeho GDPR. Tato opatření zahrnují počáteční a průběžné přezkoumání poskytované služby, nutnost zpracovatelské činnosti, zavedená technická a organizační opatření a soulad s nařízením o rozpočtových pravidlech.
 • Údaje o speciálních kategoriích- pokud získáváme a zpracováváme jakékoli informace o zvláštních kategoriích, činíme tak v úplném souladu s požadavky článku 9 a pro všechna taková data používáme šifrování a ochranu na vysoké úrovni. Údaje zvláštní kategorie se zpracovávají pouze tam, kde je to nutné, a zpracovávají se pouze tam, kde jsme nejprve identifikovali příslušný základ podle čl. 9 odst. 2 nebo podmínku přílohy č. 1 zákona o ochraně údajů. Pokud se při zpracování spoléháme na souhlas, je to výslovné a je ověřeno podpisem, přičemž právo na změnu nebo odebrání souhlasu je jasně vyznačeno.

C. Práva k datovým subjektům

Kromě výše uvedených zásad a postupů, které zajišťují, aby si jednotlivci mohli vymáhat svá práva na ochranu údajů, poskytujeme na našich webových stránkách snadno přístupné informace o právu jednotlivce na přístup k jakýmkoli osobním informacím, které o nich SPOLEČNOST zpracovává, a požadovat informace o: -

 • Jaké osobní údaje o nich máme
 • Účely zpracování
 • Kategorie dotčených osobních údajů
 • Příjemci, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, budou zveřejněny
 • Jak dlouho chceme uchovávat vaše osobní údaje
 • Pokud bychom data nezískali přímo z nich, informace o zdroji
 • Právo na opravu nebo doplnění neúplných nebo nepřesných údajů o nich a na postup pro jejich vyžádání
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů (případně) nebo omezit zpracování v souladu se zákony o ochraně údajů, jakož i vznést námitky proti jakémukoli přímému marketingu od nás a být informován o jakémkoli automatizovaném rozhodování, které používáme
 • Právo podat stížnost nebo požádat o soudní opravný prostředek a koho v takových případech kontaktovat

d. Informační bezpečnost a technická a organizační opatření

SPOLEČNOST bere soukromí a bezpečnost jednotlivců a jejich osobních údajů velmi vážně a přijme veškerá přiměřená opatření a opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů, které zpracováváme. Máme zavedeny robustní zásady a postupy pro zabezpečení informací, které chrání osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením a mají několik úrovní bezpečnostních opatření, včetně: šifrované komunikace pomocí vrstvy SSL (Secure socket layer), řízení přístupu uživatelů, vynucených zásad hesel , šifrování hesel, pseudonymizace, omezený přístup k informacím, ověřování atd.

E. Role a zaměstnanci GDPR

SPOLEČNOST jmenovala inspektora ochrany údajů (DPO) a jmenovala tým pro ochranu osobních údajů, který by vytvořil a implementoval náš plán pro dodržování nového nařízení o ochraně údajů. Tým je zodpovědný za zvyšování povědomí o GDPR v celé organizaci, posuzování naší připravenosti na GDPR, identifikaci všech mezer a implementaci nových politik, postupů a opatření. SPOLEČNOST chápe, že neustálé zvyšování povědomí a porozumění zaměstnanců je zásadní pro pokračující dodržování zákona o DPH a zapojuje naše zaměstnance do našich přípravných plánů. Realizovali jsme vzdělávací program pro zaměstnance, který bude poskytován všem zaměstnancům před květnem 25th, 2018, a bude součástí našeho vzdělávacího a ročního vzdělávacího programu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší přípravy na GDPR, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů (DPO).