Ostatní vojenské modely 3D

3D Modely » Vojenské modely 3D » Ostatní vojenské

Zobrazují se všechny výsledky 5

Další modely Vojenské 3D Flatpyramid.

Vojenství je kolektivní koncept, který je chápán jako celý soubor prostředků ozbrojeného donucování, které jsou k dispozici státním a dalším subjektům mezinárodní politiky pro realizaci jejich zahraničních a domácích politických cílů.

V širším smyslu je vojenskou mocí schopnost subjektu mezinárodních vztahů ovlivňovat jiné subjekty a mezinárodní situaci tím, že demonstruje své vojenské schopnosti (nepřímo) nebo využívá svůj arzenál prostředků ozbrojeného násilí. Může být využita jak na ochranu společnosti (lidí, státu atd.), Tak i na její politickou vůli; formou přímého zapojení a ve formě potenciální hrozby.

Vojenská síla spojuje ozbrojené síly, jiné státní orgány a vojenské organizace vytvořené státem nebo politickými stranami a sociálními hnutími. Sbírá v sobě celý politický, ekonomický, technický, sociální a duchovní potenciál země, představuje komplexně strukturovaný systém, ve kterém vojenské organizace a státní instituce hrají roli spojovacích článků.

Další formáty souborů vojenských 3D modelů: 3ds max x lwo ma mb obj