Válečné modely 3D

Ukázat 1-24 výsledků 29

Válečné 3D modely.

Válka je konflikt mezi politickými entitami - státy, kmeny, politickými skupinami atd. - odehrávající se na základě různých nároků, v podobě ozbrojené konfrontace, vojenských (bojových) akcí mezi jejich ozbrojenými silami.

Válka je zpravidla prostředkem k uložení své vůle soupeři. Jeden politický subjekt se snaží změnit chování ostatních násilím, přinutit jej vzdát se svobody, ideologie, vlastnických práv, rozdávat zdroje: území, vodní plochu a další.

Podle znění Clausewitze „válka je pokračováním politiky jinými násilnými prostředky“. Záleží na politickém vedení, zda zahájit válku, s jakou intenzitou jejího vedení, kdy a za jakých podmínek souhlasit s usmířením s nepřítelem. Získávání spojenců a vytváření koalic závisí také na politickém vedení. Na vedení konfliktu má velký vliv také domácí politika států. Slabá síla tedy potřebuje rychlý úspěch; úspěch ve válce závisí do značné míry na domácí politice, stejně jako na úplné dohodě mezi vedením zahraniční politiky a vojenským velením, které závisí také na vnitřní organizaci státu.

Hlavním prostředkem k dosažení cílů konfliktu je organizovaný ozbrojený boj jako hlavní a rozhodující prostředek, jakož i ekonomické, diplomatické, ideologické, informační a další prostředky boje. V tomto smyslu je válka organizovaným ozbrojeným násilím, jehož účelem je dosažení politických cílů.