Jeleny 3D Modely

Zobrazují se všechny výsledky 4

Modely 3D jsou zapnuty Flatpyramid.com

Jeleni (lat. Cervidae) je rodina kopytnatých savců, která obsahuje moderní druhy 51. Jeleni jsou obyčejní v Eurasii, severní a jižní Americe, a byl také dovezen lidmi do Austrálie a Nového Zélandu.

Velikost jelena se liší mezi velikostí zajíce a koněm. Charakterizované rozvětvenými rohy, které jsou k dispozici pouze u mužů. Jedinými výjimkami jsou vodní jelen, který nemá žádné rohy, a sob, jehož rohy jsou z obou pohlaví. Rohy se každoročně snižují a rostou zpět.

První jelen se objevil v oligocenu v Asii. Z ní se šířili do Evropy a do miocénu podél tehdejšího přírodního mostu do Severní Ameriky. V Jižní Americe dosáhl jelen pouze v geochronologicky nedávném pleistocénu.

Jelen má bohatý symbolický význam a je v mýtech různých kultur a národů. Často ztělesňují vznešenost, velikost, krásu, milost, rychlost. V křesťanské kultuře symbolizují askezi, zbožnost a čistotu. Význam jelena v životě národů se odráží v jejich jazyce, například v jazyce Evenki, několik desítek termínů se používá k označení jelena různého věku, vzhledu atd.